diumenge, 24 de novembre de 2013

CAN PUTXET

  Situada al carrer de Les Roques Altes, número 1, trobem la masia de Cal Putxet.
  Actualment és un restaurant i residència dels propietaris.
  És a la zona on se suposa que es va començar a originar el nucli urbà del poble. Tot i així, les referències que tenim són a partir de la família dels actuals propietaris, Àngel Plans i Aurora Playà.
  L'avi de l'actual propietària, l'Aurora, residia al Ginebral (al terme de Rellinars). Es va casar amb la pubilla de Cal Putxet de Mura. El mercat de la zona es concentrava al municipi de Sant Vicenç, així que per a estalviar-se els constants desplaçaments van comprar una casa al poble.
  Com que venien del mas Putxet de Mura, la gent va batejar aquest mas de Les Roques Altes amb el mateix nom.
  La propietat tenia terrenys i llogaters que treballaven la terra.
  L'Aurora conserva algunes rajoles de la cuina del Ginebral, que té emmarcades.


Rajoles de la cuina del Ginebral.

  Des dels anys setanta, van instal·lar un restaurant a la planta de l'edifici.

1.982
Cedida Domènec Bach.

Arxiu Ricard Gomis.


    La masia s'ha anat ampliant al llarg dels anys.
   Cal tenir en compte que està ubicada en un terreny accidentat, format per roques. L'edifici no té fonaments, està edificat directament sobre la roca. Per aquest motiu, en algunes zones, s'ha hagut d'emmotllar als desnivells del terreny.


Google maps.

Cedida Núria Puértolas.

  És un edifici de planta, pis i golfes, amb teulada de dos vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada al sud, amb una lleugera inclinació cap a l'oest.
  L'entrada al mas dóna a un pati amb coberts a les bandes est i oest. El cobert de ponent estava destinat a desar el carro. Actualment està destinat a zona de restauració.

Cedida Núria Puértolas.

  Els diferents coberts de la banda de llevant estaven destinats al bestiar. Encara hi ha una menjadora per als porcs, encastada a la paret.  Actualment són estances per a l'emmagatzematge.
  A la fotografia següent hi podem veure les joguines d'infantesa de l'actual propietari, Àngel Plans. El seu pare, Pepet Plans, molt conegut al poble perquè hi feia d'agutzil, era fuster i va fer aquestes precioses joguines per al seu fill.


 Coberts per als bestiar.
A dalt les antigues joguines de l'actual propietari.

Àngel Plans (ja fa uns quants dies)
dalt del seu avió de fusta.
Cedida Aurora Playà.

Menjadora per als porcs.
Cedides Núria Puértolas.


   Damunt d'aquests coberts s'hi ha construït una terrassa que dóna al pis.
   Després dels coberts, hi ha una escala que dóna accés al pis i que va ser construïda per l'avi de l'actual propietària. Antigament l'accés al pis era a l'interior de l'edifici a través d'unes escales estretes i molt costerudes.

Cedida Núria Puértolas.

  Al final del pati, a la banda nord, trobem la porta d'accés a la planta.  La zona més antiga de la planta està dividida en dues crugies perpendiculars a la façana d'entrada. La porta d'accés és a la dreta de la façana original, comunicant amb la crugia oest.
La construcció que es veu a l'esquerra de la fotografia superior, correspon a l'afegit que es va construir, adossat a la façana de ponent.
  Aquesta nau té un mur que deixa mig aïllada la zona nord.
  En aquesta zona, hi ha un  mur de maons que parteix l'estança en dues parts. S'hi ha ubicat un petit menjador.
  
  Entrada, crugia oest.
  
Entrada.
Al fons hi ha el mur que separa, parcialment les dues estances. 

Accés a la petita estança.

Menjador petit.
A la dreta, el mur que divideix la crugia per la meitat.
Cedides Núria Puértolas.

  A la dreta d'aquest cos hi trobem dos arc de creueria. El primer dóna accés a la crugia est, on es trobava l'antic celler. El segon és on s'ubica la premsa. Aquesta premsa queda encastada entre dues columnes de pedra, on es repenja la biga per a l'engranatge.

 Voltes de creueria.

La premsa.

Cedides Núria Puértolas.

  La crugia de la dreta, antigament era el celler. Actualment és el menjador gran.
  Ens explica l'Aurora que hi van tenir molta feina. El terra era desnivellat a causa de la roca sobre la que s'assenta la masia. Van haver de picar la roca per poder deixar el terra anivellat i ubicar el menjador.
Antic celler.  

Accés entre les dues crugies.

Detall arc accés.

 Boixa de la paret est, que comunica amb la tina.

Un dels espais d'emmagatzematge.

Finestra elevada, a la paret nord
perquè el celler respiri.

 Zona sud del celler.
Cedides Núria Puértolas.

  La zona sud del celler comunica amb una altra crugia construïda posteriorment ja que surt de la façana principal.
  Aquest cos és perpendicular als dos més antics. També cobert amb volta de canó de pedra, és molt més curt, essent la seva llargària equivalent, gairebé, a l'amplada del celler. En ell s'ubica la zona de cuines.
  Aquesta ampliació, adossada a la façana sud, està adossada, per la part exterior, als coberts on hi havia el bestiar.
Cedida Núria Puértolas.

   Aquesta ampliació a la planta baixa arriba també al nivell del pis i s'obre a la terrassa que s'ha fet damunt dels coberts; i a les golfes.


Cedida Núria Puértolas.

  Tant a la banda est, com a la banda de ponent, la casa ha estat ampliada amb diferents cossos. Aquestes ampliacions tenen el sostre de bigues.
  La ampliació més important es troba adossada a la façana est. 
  La planta baixa, que comunica amb el pis és la residència dels propietaris.
  La planta superior, que s'enfila damunt les golfes de l'estructura primitiva, està destinada als llogaters. Al poble se la coneix com la casa dels mestres ja que, des de fa anys, acostumen a allotjar-s'hi mestres que treballen al poble, però tenen la residència bastant allunyada.


Façana est que dóna al principi del carrer de Les Roques Altes.

 Façana est.
El cobert adossat que sobresurt és l'emplaçament de la tina.

 La tina, que es troba a la part inferior, no és enrajolada, 
com la majoria de les tines que hem trobat pel poble.

 Part superior de la tina, on es xafava el raïm.

Entrada a la tina.
Cedides Núria Puértolas.

    A la façana es poden observar els afegits que s'hi han anat fent a la casa. A nivell de la planta hi té un cobert adossat.Cedides Núria Puértolas.
Cap comentari:

Publica un comentari