dilluns, 27 d’abril de 2015

CAL FIDEUER

  
1. Ubicació
2. Història
3. Descripció

1. Ubicació

  El mas de Cal Fideuer es troba al número 125 del passeig Francesc Macià (abans passeig Balet), una mica més amunt de l'entrada de la fàbrica de Cal Balet i a l'inici del camí que porta al Raval Nou.  Actualment el mas queda situat entre la via del tren de la RENFE i la fàbrica de Can Balet, però quan es va construir encara no existien ni el tren, ni la fàbrica.Cedides Núria Puértolas.
2. Història

  Aquest mas es va construir l'any 1.859.
  Ha estat sempre un mas familiar, que ha anat passant de pares a fills.
  Els primers que el van ocupar van ser els besavis de l'actual propietària, Carme Vilarrasa i Calsina.
  La besàvia era una pubilla del poble que es va casar amb un xicot procedent delsl estanys de la Serra de Cavallera (Ripollès).
  El mas el va construir el germà de la besàvia.
  Es va dedicar fonamentalment al cultiu de l'hort, la vinya i a la criança d'animals de granja (porcs, gallines, conills i ànecs).
  A part, en un principi, al mas s'hi elaboraven fideus (d'aquí el nom amb què és conegut al poble).
  Conreaven una part dels horts que es trobaven situats al terreny que actualment ocupa part de la fàbrica de Can Balet i les cases unifamiliars del carrer Alfons XIII.
  Pel que fa a les vinyes, una la tenien prop del cementiri i l'altra a la banda dreta del riu, on anys més tard es va ubicar la fàbrica de fibra de vidre.

  Després el mas va passar als avis de la Carme, Pere Vilarrasa i Ferrés i Leonor Enrich.


Imatge dels avis.
Cedida Carme Vilarrasa.

  Posteriorment va passar al fill de la parella, en Manel Vilarrasa i Enrich i a la seva cosina (amb qui es va casar), Marina Calsina  Enrich.
  La Maria, als seus 95 anys, encara viu al mas, actualment amb la seva filla Carme i el seu gendre.

  La parella, fins els anys noranta, va estar venent al mercat del poble, els productes del seu hort i ous. Seguien amb la criança de porcs, gallines, ànecs i conills que també venien.


3. Descripció

  El mas, de planta rectangular, consta de baixos, pis i unes golfes que van ser aixecades posteriorment. 
  Els baixos eren el celler de la casa. Els dos pisos eren destinats a vivenda de la família.
  En una antiga imatge que ens ha cedit la propietària del mas, podem observar el mas i l'antic pou (a primer terme, a la dreta). També podem observar l'alçada de l'edifici abans que s'alcés el segon pis.

Cedida Carme Vilarrasa.

  L'aigua per a l'abastiment s'obtenia del pou i d'una font que, fins no fa massa anys, brollava al passeig Francesc Macià, uns metres abans d'arribar a Cal Fideuer.
  La Carme ens explica que, sovint, la gent de les cases del Raval Nou, baixaven a buscar l'aigua en aquesta font.

Petita porta  que ens indica on havia estat la font.
Passeig Francesc Macià.

Antic pou de Cal Fideuer.
Cedides Núria Puértolas.

  L'edifici està construït en una zona amb un cert desnivell. S'accedeix a la planta per les portes que s'obren a la façana de ponent.
  Per accedir a la vivenda, al passeig, hi ha unes escales que condueixen al pati i a la façana principal de l'edifici que s'obre al sud.


Façana principal.
Cedida Núria Puértolas.

  Al davant d'aquesta façana hi trobem la zona on es trobava el bestiar i l'antic pou.
A l'emplaçament del pou (ara desaparegut) s'hi va construir una pallissa.

  Coberts a la banda sud.
  Hi havia un cobert habilitat com a cort per als porcs (que encara existeix), i al damunt hi havia el galliner i les conilleres.

 Cort a baix. Galliners i conilleres a dalt.

Al fons de la imatge, la pallissa.
Cedides Núria Puértolas.

    Al tros de terra que hi ha entre el pati de l'entrada i la pallissa, acostumaven a córrer els ànecs i, de tant en tant, alguna oca.
  A la imatge inferior la Carme amb uns cosins, al pati.


1.954
La Carme és la nena que està dempeus, damunt el muret.
Cedida Carme Vilarrasa.
  
  Baixos

  Els baixos de la casa estan dividits en quatre crugies perpendiculars a la façana oest, que és la que dóna al passeig. Totes estan obertes a ponent amb portes o finestres.
  A mà dreta a esquerra de la imatge: la porta d'entrada a la primera crugia del celler; la finestra sota la qual hi havia la premsa; la finestra del celler; la porta de la cavallerissa i una porta, amb arc de mig punt, que és l'entrada d'un passadís que dóna a la part posterior de la casa.
  Descripció de les crugies de sud a nord.
  Les tres primeres estaven destinades a celler. Estan cobertes amb volta de canó feta amb maons.  
 L'última, la que queda més al nord (és a dir cap al poble), era la cavallerissa. Allí es guardava el cavall. 

  La primera crugia es troba situada sota el pati de l'entrada de la casa.
  A la imatge es pot observar que les crugies són força estretes. La volta de mig punt, en aquesta crugia, no arriba fins la porta d'entrada. 
  Actualment està destinada a magatzem.Porta exterior.


Cedides Núria Puértolas.

  Es comunica amb la segona crugia per una porta amb arc escarser, fet amb pedra.


Cedida Núria Puértolas.

 A la segona crugia hi havia la premsa. Actualment hi trobem alguna portadora i rodes de carro.
  El sostre, d'arc de mig punt, actualment està arrebossat, però també es va fer amb maons.
  La crugia es va dividir en dues parts, destinant la part de llevant a emmagatzemament.

 Antiga ubicació de la premsa.
 Estris del mas.
Zona est de la crugia.
Cedides Núria Puértolas.

  La següent crugia, la tercera encara conserva vestigis de l'antic celler.
  Té una finestra que dóna a l'exterior, des de la que podem veure la bota.


  Aquesta crugia sí està coberta amb volta de canó de pedra, però gairebé tota està actualment arrebossada.
  Com que les portes eren tan estretes i les botes eren grans, les van haver de fer dins el celler. Ens comenta la Carme que es van fer totes l'any 1.860.
  Només es conserva una de les botes i part dels suports que sostenien les altres.
  Al final de la crugia (banda est) hi ha una petita escala que porta al pati.

Cedides Núria Puértolas.

  
  La porta que comunica amb la crugia següent té un marc fet amb pedra als laterals i llistons de fusta en la part superior.

Part superior de la porta.
Cedia Núria Puértolas.

  L'última crugia, de dimensions més reduïdes, és on es guardava el cavall. El sostre està cobert amb bigues i volta catalana. Té una porta que dóna a l'exterior.


Cedides Núria Puértolas.

  A la banda nord hi ha un cobert afegit a l'edifici. 
  En aquest cobert hi havia la tina, amb una porta alçada que donava al passeig, i la porta d'entrada.
  Fa uns anys, el marit de la Carme, molt aficionat al rally, hi guardava el seu cotxe (que encara conserva, però ara és a Manresa).La Carme, a la dreta de la imatge.
Darrere seu es troba, dins la construcció rectangular,
hi havia la tina.
Cedides Núria Puértolas.